Öğretmenler, okulumuzda aile büyüklerinin yerini alırlar, böylece çocuklar ailelerinin dışında büyüklerle bir arada olmayı ve bağımsızlık duygusunu geliştirmeyi öğrenirler.

- Öğretmenler, aynı zamanda çocukların arkadaşlarıdır.

- Konuşma günün önemli bir yerini alır. Türkçe dil etkinliklerinde çocukların dil yeteneği gelişir ve çocuklar yeni kavramlar öğrenir.

- Serbest zaman etkinliklerinde resim yapılır, oyun hamurlarına biçimler verilir ya da ilgi köşelerinde oyunlar oynanır.

- Bedensel etkinliklerde çocuğun vücudunu dengeli ve uyumlu bir biçimde kullanması sağlanır.

- Sanat etkinliklerinde çocuğun estetik yönünü geliştiren eğlenceli çalışmalar yapılır. Çocuğun özellikle yaratıcılık yönünün ön planda olmasını sağlayan etkinlikler yapılması önceliktir.

- Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular için merak duygusu uyandırılır. Çocuğun araştırmacı bir birey olması hedeflenilir. 

- Kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile çocuğu ilkokula hazırlamak hedeflenilir.