EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan incelemelerin ve “Üstün yetenekli çocuklarımızın eğitim ihtiyacını daha iyi nasıl karşılarız?” düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise Fen Liseleri, bilime gönül vermiş gençler yetiştirmek ve gençlerin bilim adamı olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş okullardır. Marmara Fen Lisesi kuruluşundan buyana diğer Eğitim Kurumları'nın okulları gibi tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda hem üstün nitelikli bilim insanı kimliğine uygun olarak sorgulayan, araştıran, değerlendiren, dönüşümlü düşünen hem de sosyal becerileri gelişmiş donanımlı bireyler olarak öğrencilerini mezun etmeyi amaçlar.
Marmara Fen Lisesinde,belirlediğimiz temel amaçlara ulaşmak için öncelikle fen bilimlerinin deneysel özelliğinin göz önünde tutulduğu yoğun proje çalışmaları yapılır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve yeni buluşlara ilgi duyan öğrencilerimize çalışabilecekleri her türlü ortamın ve koşulun sağlandığı Marmara Fen Lisesinde öğrencilerimiz, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmalarına, TÜBİTAK Olimpiyatlarına ve diğer yarışmalara Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dallarında hazırlanır ve katılırlar. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda bu alanlarda çeşitli ödüller alarak başarılarını pekiştirmişlerdir.
Marmara Fen Lisesinde, çok iyi düzeyde “İngilizce” öğretildiği gibi İkinci yabancı dil olarak iyi derecede “Almanca” öğretilmektedir. Marmara Fen Lisesinde, Bilişim ve bilgisayar teknolojileri dersleriyle öğrencilerimizin; bilişim, bilgisayar teknolojileri ve programlama alanlarında güçlü bir alt yapıya sahip olmaları hedeflenmektedir. Marmara Fen Lisesi,tüm sınıflarda düzey belirleme sınavları,ünite tarama ve genel değerlendırme sınavları uygular,bu sınavların analiz sonuçlarına göre okul sonrası ve hafta sonu eksik tamamlama programı(ETAP) uygulayarakçalışmalar yapılır.Bu çalışmalar öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmaları ve hedefledikleri üniversitelere yerleşmeleri okulumuzda aldıkları eğitimin bir sonucudur.
Marmara Fen Lisesi11.12. Sınıf öğrencilerimiz için ise okul sonrası ve hafta sonu Üniversiteye Hazırlık Programı ve Haftalık TYT-YKS çalışmalarıyla sınav başarılarını desteklemeyi hedeflenmektedir. Marmara Fen Lisesi öğrencileri, kuruluş yılından bu yana üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri % 100 başarı ile en çok tercih edilen üniversitelere yerleşmektedirler.
Amacımız Fen bilimlerine gönül vermiş, bilim adamı kimliğiyle yetişen ve sosyal farklılıkları olan dünya vatandaşı yetiştirmektir.REHBERLİK VE DANIŞMANLIK
Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler.Marmara Eğitim Kurumları felsefesi doğrultusunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur. Bireysel Görüşmeler; Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

 

Bireysel görüşmeler; Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır. Veli Görüşmeleri; Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları; Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır.

 

 

Seminer Çalışmalarından Örnekler:

• Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile İlgili Bilgilendirme

• “Test Çözme Teknikleri”

• “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri”

• “Öğrenme ve Keşfetme”

• “Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Başetme Yöntemleri”

• “Zaman Yönetimi” vb. Veliye Yönelik Grup Çalışmaları; Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları; Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,”Plan Yapma ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Seminerler; Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. “Marmara Aile Okulu Seminerleri” adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir.

YÖNETMELİKLER 1.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/03111224_ooky.pdf