Perküsyon Atölyesi

Günümüzde müzik icra edenler tarafından cevabı merak edilen şey, perküsyon nedir sorusudur. Perküsyon, müzikte kullanılan ritim sağlayan vurmalı çalgılar anlamına gelmektedir. Perküsyon kelimesinin kökenine bakıldığında bir cisme vurma suretiyle ses çıkarmak demektir. Vurmalı müzik aletlerinin Latince kökenli ismi perküsyondur.

Perküsyon aletleri icadı tarihin en eski dönemlerine uzanmaktadır. Kabileler arasında, farklı kültürlerde müzik yaparken kullanılmıştır. Vurmalı çalgılar, genellikle ritim duygusunu hissetmek için kullanılır. Coşkulu müziklerde ve çeşitli ayinlerde perküsyon aletleri yer almıştır. Bir diğer işlevi ise eski devirlerde savaşa giderken vurmalı müzik aletlerinin coşku verici duygusundan yararlanılmıştır.