Satranç

Küçük yaşta satranç öğrenmenin bir çok yararları;

 • Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.

 • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.

 • Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.

 • Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

 • "Kendine güven" duygusu aşılar ve bu duyguyu geliştirir.

 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.

 • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.

 • Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.

 • Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, ezberci zihniyetten arındırır.

 • Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.

 • Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

 • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.

 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.

 • Başarılardan büyük hazlar duymayı öğretir, daha da başarılı olmaya yönlendirir.

 • Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.

 • Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.

 • Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

 • Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.